FAQ - Pytania

**Can I install the equipment required to watch iPTV?

Yes, set-top boxes for  IPTV are easy to install and you can install them on your own. 

Czy moge zainstalowac sprzet we wlasnym zakresie?

Tak, dekodery do odbioru telewizji iPTV sa latwe w instalacji i mozna je zainstalowac we wlasnym zakresie.  **Can I purchase the  equipment required to wath EuroskyMedia iPTV  from  somewhere else?

Equipment or decoder is better to be purchased from us, because it has to be registered in our database and it's software must be synchronized with the rest of the network software. Viewers who want to use their own pre-purchased Roku boxes, which may in fact work,  need to install our app to receive our programs. 

Czy moge nabyc wymagany sprzet we walasnym zakresie?

Sprzet  czyli  dekoder lepiej zakupic od nas, gdyz musi on byc  zarejestrowany w naszej bazie danych  a jego oprogramowanie musi byc zsynchronizowane z  reszta oprogramowania sieci. Osoby chcące korzystać z wcześniej zakupionych dekoderów Roku, które faktycznie mogą działać w systemie EuroskyMedia, muszą zainstalować naszą aplikacje aby odnierać programy w naszym systemie.


**Can I connect a set-top box to more than one television set?

Yes but within a residential building (home) , depending on the type of decoder and individual client equipment,  there may exist a technical ability to connect a single decoder to more than one television. 

Czy moge do jednego dekodera podlaczyc wiecej niz jeden odbiornik telewizyjny?

Tak, w obrebie jednego budynku mieszkalnego (domu) w zaleznosci od rodzaju dekodera i sprzetu klienta moze istniec techniczna mozliwosc podlaczenia do  pojedynczego dekodera  wiecej niz jeden odbiornik telewizyjny. 


 **Can I receive TV program?

The TV program can be accessed on your screen via  EPG and on our website.

Czy moge otrzymywac program telewizyjny?

Program telewizyjny jest dostepny na ekranie telewizora, a takze mozna go otrzymac wchodzac na nasza strone internetowa**Can I record TV programs for my own use?

Yes, you may record your favorite program for personal use. Eurosky Media does not provide equipment that allows for recording nor does Eurosky Media guarantee that such recording will be possible on clients additional equipment.   

Czy mozna  nagrywac programy telewizyjne na wlasny uzytek?

Tak, mozna nagrywac wybrane programy na wlasny uzytek. Eurosky Media w ramach swoich uslug nie zapewnia takiego podlaczenia sprzetu, ktore umozliwialoby nagrywanie programow. Jesli  klient Eurosky Media ma techniczna mozliwosc nagrywania programow to musi on takie odpowiednie podlaczenie sprzetu pozwalajace na nagrywanie programow zorganizowac sobie we wlasnym zakresie.

 

**Is the TV program broadcast live?

Programs Polish Polish Television IPTV package in Australia are broadcasted live and with 2 additional delay time frames. 

Czy program telewizyjny jest nadawany na zywo?

Programy polskiego pakietu iPTV Polskiej Telewizji w Australii i NZ mozna ogladac na zywo, mozna je rowniez ogladac z opoznieniem w dodatkowych dwóch strefach czasowych.

 
 
**Can I terminate the contract with Eurosky Media before its expiry?

 EuroskyMedia normal subscription does not require signing a contract. However, if you have signed a contract relating to geting a free equipment then the contract may only terminated after its expry, earlier termination is subject to minimal cost requirement. 

Czy moge zerwac umowe z Eurosky Media przed uplywem pierwszych 12 miesiecy?

EuroskyMedia zwykle aby zaoferowac widzowi dostep do serwisu telewizji iPTV, nie wymaga podpisania kontraktu . Jesli jednak podpisali Panstwo kontrakt w powiazaniu z uzytkowaniem bezplatnego sprzetu, wtedy kontraktu nie  można zerwać. W zależności od dlługości kontaktu i czasu przedwczesnego zerwania jest to powiązane z wymogiem kosztu minimalnego.

 

**How do I pay for service?

Subscription fees can be paid by credit card Master Card / Visa, directly from the credit account (direct debit) MONTHLY, or by check or money order - NOTE : money and bank checks with a minimum three-month subscription .
 Jak moge placic za usluge?

Oplate z abonatment mozna uiscic karta kredytowa Master Card  /  Visa,  bezposrednio z konta kredytowego (direct debit) , czekiem lub na poczcie money order - UWAGA : money i czeki bankowe z minimum trzymiesieczna oplata.**Is it possible to have a break in the subscription?

Yes you can have a 'holiday' break in the subscription for a period of no longer than three months without having to pay a reactivation fee.

 Czy mozna zrobic przerwe w abonamencie?

Tak mozna zrobic przerwe w abonamencie na okres nie dluzszy niz trzy miesiac bez ponoszenia oplat za ponowna aktywacje dekodera..**What do I need to do to take advantage of the holiday break subscription options?

To get a holiday break in the subscription just send a written request to the EuroskyMedia: by post to  PO Box 191, Frenchs Forest NSW, 1640;  or via internet to info@eurosky.com.au

 Co musze zrobic aby moc skorzystac z opcji przerwy w abonamencie?

Aby uzyskac przerwe w abonamencie, wystarczy do biura Eurosky Media listowanie badz droga internetowa wyslac pisemna prosbe.

 

 


 

 

TECHNICAL  INSTRUCTIONS


*** HOW TO SELECT AUSTRALIAN REGION ON YOUR ROKU BOX?

1) Press the 'HOME' button on your remote (it is the top right hand side button on your remote with  a drawing of a house) 

2) Go with right arrow to your 'NexTV' application and press OK

3) On your remote press the 'black button' (NOT the purple) with 'left arrow' next to the home button

4) Arrow down (using puple arrow buttons) to 'settings'

5) Right arrow (using puple arrow buttons) to 'streaming sources' and press OK

6) Arrow down to select 'AUSTRALIA' and press OK

7)Then press the 'HOME' button on your remote (the top right had side button on your remote with  a drawing of a house)
 and you are done.

HAPPY STREAMING !